Nasi Ambeng Ayam

at Hajjah Mona Nasi Padang
halal Halal Muslim Owned
Posted by halaltag


Food Tag Nasi Ambeng Recommend this


Nasi Ambeng Ayam
Link to Photo Gallery | Hajjah Mona Nasi Padang

View next photo

FBG